Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 3 juni 2020

LHN en D66: Behoud het goede!

Het college beoogt het zorg- en welzijn veld overzichtelijker en integraler te maken en heeft daarom het voorstel gebiedsgericht ondersteuning gedaan. Het is de bedoeling dat één consortium met daarin meerdere zorg- en welzijnspartners alle voorliggende, maatwerk en algemene voorzieningen binnen de WMO en de preventieve jeugdactiviteiten bieden. Op dit moment zijn er veel aanbieders wat de aansturing bemoeilijkt. Het uitgangspunt is dat er door het in één hand te beleggen efficiënter kan worden gewerkt en daarmee kosten worden bespaard.

D66 en LHN hebben tijdens de raadsvergadering kenbaar gemaakt nog zorgen te hebben. Zoetermeer werkt al jaren samen met enkele zorg- en welzijnspartners met jarenlange kennis en ervaring. Juist doordat zij zo ingewerkt zijn op de Zoetermeerse situatie weten zij ‘blind’ de weg te vinden. Cora Huijbens (D66) geeft aan dat: ‘De juiste hulp snel op gang komt als aanbieders onderdeel uit maken van het sociale weefsel van de stad. Nieuwkomers zullen eerst de lokale situatie moeten leren kennen alvorens ze adequaat en vraaggericht te werk kunnen gaan. Wij hebben ons er sterk voor gemaakt dat kennis van de lokale situatie zo veel mogelijk doorslaggevend is bij de gunning.’

Mariëtte van Leeuwen (LHN) vult aan: ‘Bovendien zijn er veel vrijwilligers actief bij in de stad gewortelde zorg- en welzijnspartners. Wij hebben het college opgedragen ervoor te zorgen dat de vrijwilligers voor Zoetermeer behouden blijven. Het is van het grootste belang de continuïteit te waarborgen.

In koor betogen de dames: ‘we mogen onze schepen niet achter ons verbranden, dat vinden wij te risicovol voor onze kwetsbare inwoners en het in jaren opgebouwde sociale weefsel. Wij zijn voor vernieuwing maar willen ook wat bewezen goed is voor de stad behouden’. De amendementen en moties die zijn aangenomen moeten dat zeker stellen.