Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 2 maart 2020

Cora Huijbens: ‘D66 blij met Rekenkameronderzoek jeugdhulp’

Gemeenten luidden vorig jaar de noodklok over de tekorten in jeugdzorg waardoor jongeren en hun ouders de dupe worden van bezuinigingen op tal van voorzieningen en langere wachtlijsten. Deze tekorten hebben verstrekkende gevolgen voor de financiële huishouding van onze gemeente en het mooie voorzieningenniveau dat wij als gemeente hebben opgebouwd.

Voor onze D66 fractie is en blijft het belangrijk dat een kind snel adequate zorg krijgt, alleen al om te voorkomen dat de problemen verergeren. Daarom zijn begin 2019 drie D66 gemeenteraadsleden uit Rijswijk, Pijnacker-Nootdorp en Zoetermeer een werkgroep gestart van en voor raadsleden met jeugdhulp in hun portefeuille genaamd de ‘H10’. Deze werkgroep is inmiddels een samenwerking tussen Zoetermeer en negen omliggende gemeenten op het gebied van jeugdzorg. Deze werkgroep voelde een sterke behoefte aan nader onderzoek naar de toegenomen kosten in de jeugdzorg en de informatievoorziening naar de gemeenteraden in hun controlerende rol.

De wijze waarop de jeugdzorg is geregeld en wordt gefinancierd is namelijk behoorlijk ingewikkeld. Uit een eerder verkennend onderzoek bleek al dat er weinig inzicht bestaat in de oorzaken van de toenemende uitgaven aan de jeugdhulp. Ook blijkt dat de meeste gemeenteraadsleden het gevoel hebben dat zij onvoldoende grip hebben op de jeugdzorg en de daarmee samenhangende kosten.

D66 is dan ook erg blij dat de rekenkamers van Zoetermeer en de overige ‘H10’ gemeenten in de jeugdzorg dit onderzoek nu uitvoeren.