Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 5 november 2019

Meer hoger onderwijs in Zoetermeer

D66 vindt het belangrijk dat er een groter aanbod aan HBO studies komt in Zoetermeer. Dat is goed voor de ontwikkeling van de stad. Door de samenwerking met het Zoetermeerse bedrijfsleven kan het hoger onderwijs bovendien een impuls betekenen voor de lokale economie. Zoetermeer heeft al enige tijd een goed draaiende vestiging van de Haagse Hogeschool in de Dutch Innovation Factory aan de Bleiswijkse weg. Omdat er kansen zijn om het aanbod aan HBO studies in Zoetermeer uit te breiden, heeft D66 fractievoorzitter Gernand Ekkelenkamp het initiatief genomen om een motie op te stellen die het college oproept om te onderzoeken of er in samenwerking met de Haagse Hogeschool in de Dutch Innovation Factory  zogenaamde Associate degree-opleidingen gestart kunnen worden. Dat zijn tweejarige HBO opleidingen die de brug slaan tussen een MBO en een HBO opleiding. Omdat er veel andere partijen in de gemeenteraad van Zoetermeer enthousiast zijn over het voorstel werd de D66 motie mee ingediend door de VVD, de LHN, GroenLinks, de PvdA,  Cu-SGP en het CDA. Op 11 november a.s. wordt gestemd over deze motie.