Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 6 oktober 2019

Hans Haring-Lezing: Naar Een Zoetermeers Klimaatplan

Op 10 oktober om 20:00 uur vindt in de gemeenteraadszaal een panelgesprek plaats over een lokaal klimaatplan voor Zoetermeer. Onder leiding van discussieleider Ward Meijroos geven de deelnemers aan het panel aan wat de komende tijd in de Zoetermeerse samenleving in het kader van het landelijke klimaatakkoord dient te worden aangepakt. Na hun presentatie van maximaal 5 minuten, worden zij gevraagd hoe die aanpak in Zoetermeer vormgegeven dient te worden.

De panelleden zijn:
– Wethouder Robin Paalvast, portefeuillehouder energietransitie
– Margot Kraneveldt, initiatiefnemer Duurzaamheidspact Zoetermeer
– Rens Schipper, voorzitter DEZo
– Alexandra Blaauw, Reimarkt
Ward Meijroos is de voorzitter van het panel.
Gemma Smid, voorzitter van stichting DuurSamen, is de avondvoorzitter.

Dit panelgesprek wordt georganiseerd door stichting DuurSamen Zoetermeer.

Na het klimaatakkoord van Parijs, het klimaatakkoord van Rutte III, het Duurzaamheidspact van 7 politieke partijen in Zoetermeer én het college-akkoord 2018-2022, wordt het tijd om met elkaar van gedachten te wisselen over een klimaatplan in Zoetermeer. Niet over de vraag of we moeten veranderen om de klimaatopwarming tegen te gaan, maar hoe we samen dat gaan doen. En als alles niet in één keer kan wanneer gaan we wat doen? Die klimaatopwarming kunnen we alleen tegengaan als we dat samen doen: gemeentebestuur, bedrijven, maatschappelijke organisaties, burgerinitiatieven en scholieren/studenten. Vertegenwoordigers van deze partijen worden dan ook uitgenodigd om in het panel plaats te nemen en onder leiding van een discussieleider met elkaar van gedachten te wisselen wat in Zoetermeer de beste aanpak zou kunnen zijn en welke rol de verschillende partijen daarin kunnen spelen.

Programma
19:30 uur    Inloop
20:00 uur    Opening Gemma Smid, voorzitter
20:05 uur    Aanvang panelgesprek onder leiding van Ward Meijroos
– Korte presentaties deelnemers over wat in Zoetermeer de komende jaren dient te geschieden
– Panelgesprek over de wijze waarop dat in Zoetermeer dient plaats te vinden
21:30 uur    Einde panelgesprek en afsluiting door Gemma Smid
21:35 uur    Netwerkborrel
22:15 uur    Sluiting bijeenkomst