Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 4 juni 2019

Schriftelijke vragen beschikbare subsidies voor pilots inburgering

D66 heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college over de beschikbare subsidies van het rijk voor pilots met betrekking tot het nieuwe inburgeringsstelsel en over de plannen die het college heeft.

D66-raadslid Frank Schoonbeek: ‘Tijdens het Kenniscafé op 27 maart jl, over het nieuwe inburgeringsbeleid, kwam vanuit diverse betrokkenen naar voren dat er voldoende ideeën en wensen zijn om de inburgering beter in te richten. De verantwoordelijkheid voor inburgering komt per 1/1/2021 bij de gemeenten te liggen. Dat lijkt nog heel ver weg, maar voordat we als gemeente en samenleving goed hebben uitgedacht en uitgetest wat voor ons het beste werkt is het zo 2021. Als we subsidies kunnen krijgen om pilots te draaien zou dat heel welkom zijn.’