Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 26 november 2018

Maidenspeech Frank Schoonbeek over de locatie van het nieuwe zwembad

Frank Schoonbeek, D66-raadslid, hield maandag zijn maidenspeech over de locatie van het nieuwe zwembad. D66 kiest voor het van Tuyllpark als voorkeurslocatie en heeft daarbij de volgende aandachtspunten voor het college:

  • Gebruik de ontwikkeling van een nieuw zwembad in het van Tuyllpark ook voor de opfrissing van het gehele van Tuyllpark;
  • Zorg dat er zo snel mogelijk veilige fietspaden van en naar het van Tuyllpark komen. Dit is ook voor de huidige gebruikers van belang;
  • Regel de toegankelijkheid van het zwembad en de nieuwe sporthal in 1 keer goed;
  • Informeer en betrek tijdig alle betrokkenen bij de planvorming, zodat verrassingen worden voorkomen.