Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 6 april 2018

Aanstellen extern informateur kan op steun D66 rekenen

D66 is blij met het voorstel van de informateur Marc Rosier om een extern informateur aan te trekken. Hiermee kan de vastgelopen informatieronde vlot worden getrokken. De extern informateur is oud-burgemeester en VVD Eerste Kamerlid Helmi Huijbregts. Zij krijgt de eervolle taak om te kijken welke (vier- en vijfpartijen) coalitie(s) kansrijk zijn om een stabiel college te vormen. D66 vindt het een goede zaak dat niet op voorhand partijen uitgesloten worden en breed gekeken wordt. Wij hebben eerder aangegeven een voorkeur te hebben voor een brede coalitie. Het is nu aan de extern informateur om te kijken welke combinaties kansrijk en stabiel zijn voor de komende vier jaar.

D66 kiest voor een brede coalitie omdat het politieke landschap met de verkiezingen is versnipperd, minimaal vier partijen zijn nodig en dan nog steeds is er een heel kleine meerderheid. Een coalitie van 5 partijen biedt een stevige basis en hiermee zijn ook meer inwoners vertegenwoordigd in het stadsbestuur. Een brede coalitie is ook nodig voor de uitdagingen waarvoor de stad staat zoals de woningbouwopgave, de verduurzamingsopgave en het sociaal domein. Daarnaast geeft een brede coalitie ook een betere afspiegeling in het college. D66 pleit daarbij voor een raadsbreed collegeakkoord om zo samenwerking te zoeken tussen coalitie en oppositie.