Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 16 maart 2018

#2 Cora Huijbens; Zoetermeer nog gezonder, groener en duurzamer

Beste democraten,

De afgelopen vier jaar ben ik met veel plezier fractievoorzitter geweest van onze acht vrouw/man sterke fractie. Een bijzondere rol, zeker gezien onze positie als grootste partij in de gemeenteraad en twee wethouders in het college. Ik heb de periode als fractievoorzitter als een mooie periode  ervaren, maar ook vooral gericht op de regie en het proces: op gesprekken met de coalitie, gesprekken met wethouders en het afdelingsbestuur, het organiseren en leiden van de fractievergaderingen, het werven van fractieondersteuners, het optreden als  boegbeeld zijn van de fractie, op contacten met de pers,  etc.

Gaandeweg merkte ik dat ik de meer inhoudelijke kant van het raadswerk en de contacten met de inwoners en organisaties steeds meer ging missen. Ik heb daarom besloten de voorzittershamer neer te leggen. Gernand Ekkelenkamp is inmiddels bereid gevonden mij op te volgen. In de vernieuwde fractie blijf ik mijn ervaring als fractievoorzitter inzetten in de functie van vicefractievoorzitter.

De afgelopen weken is er door de 5 partijen, D66, VVD, LHN, GL en CDA, hard gewerkt om het coalitieakkoord ‘Groene, veilige stad met ambitie’ tot stand te brengen waarna op dinsdagavond 29 mei het nieuwe college van VVD, LHN, D66, GL en CDA is geïnstalleerd.

Tijdens de AAV van 12 juni willen Robin Paalvast en ik, als onderhandelaars namens onze D66 fractie, van de gelegenheid gebruik maken om u te informeren over de totstandkoming van het akkoord, de portefeuille van onze wethouder Robin Paalvast en de samenstelling van de nieuwe fractie.

D66 heeft bij de verkiezingen ingezet om te besturen mét de stad en in de wijken, in plaats van te regeren over de stad. Met het akkoord om meer wijkgericht te werken is er meer ruimte voor maatwerk en initiatieven uit de stad. Ook hebben wij aangegeven dat D66 meer betaalbare middenhuur wil realiseren, bestaande (huur)woningen wil isoleren en aardgasvrij maken.

In het nieuwe college van 6 wethouders levert D66 één wethouder. Voor D66 neemt Robin Paalvast aan het college deel met de portefeuille: wonen, energietransitie, vastgoed en cultuur. Inmiddels is op 29 mei het nieuwe college van VVD, LHN, D66, GL en CDA geïnstalleerd.

Tijdens de AAV van 12 juni willen Robin Paalvast en ik, u graag nader informeren over de totstandkoming van het akkoord, de portefeuille van onze wethouder en de taakverdeling van de nieuwe fractie. Graag tot volgende week dinsdag!

Cora Huijbens
Vice-fractievoorzitter