Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 15 maart 2018

D66 maakt een plan voor een Sport-IKC; het gemak van alles onder 1 dak!

Dinsdagavond 13 maart organiseerde D66 een interessante avond over persoonsgebonden leren en bewegen in een op sport gericht integraal kindcentrum (IKC) met kinderopvang, primair onderwijs én voortgezet onderwijs voor.

Dit gesprek vond plaats in een volle zaal met geïnteresseerden (sportverenigingen, onderwijsbesturen, sportdocenten, ouders van topsport talent en andere geïnteresseerden) in de VIP stage van het mooi vernieuwde Stadstheater van Zoetermeer en werd geleid door wethouder Robin Paalvast.

Susanne Rensen, manager Fitness & racketclub de Leyens, hield een bevlogen verhaal vanuit haar eigen persoonlijk ervaring hoe lastig het is om op hoog niveau sporten te combineren is met het volgen van regulier onderwijs. Dit bracht haar tot het uitwerken van een concept waarin leren en bewegen meer persoonsgebonden aanbieden op 1 locatie, centraal staat; “het gemak van alles onder 1 dak!”.

Ingrid Braat, bestuurssecretaris van Unicoz, Jeroen van Grunsven van het Picasso lyceum en Marie-Louise van Mourik, directeur-bestuurder De Drie Ballonnen, gaven ieder vanuit hun eigen expertise over gepersonaliseerd leren en bewegen in onderwijs en kinderopvang hierop een sterke reflectie. Scholen en kinderopvang zijn hierop al enkele jaren actief. Echter een specifieke combinatie zoals Susanne voorstelt, is nog niet tot wasdom gekomen.

Waarna uit de zaal vele vragen en vooral ook bijval op de droom van Susanne volgden. Het huidige aanbod schiet nog steeds hopeloos tekort, was met name vanuit enkele ouders een hartenkreet.

Verbreding werd daarbij genoemd kijk niet alleen naar sporttalent; een locatie waarin toptalent op allerlei vlak (een cultuur IKC is ook gewenst) beter wordt begeleid is nodig.

Verbinden van al bestaande mogelijkheden en combinaties maken van nu losstaand aanbod was de rode draad van alle reacties. Oa ook Jerry van der Ziel, voorzitter propatria, en nu hard bezig met het realiseren van een gymhal gaf aan met name in de combinatie veel perspectief te zien.

De discussie werd afgesloten met de afspraak om dit vooral verder uit te werken. Kritische noten werden namelijk geuit over met name het nog te abstracte niveau van het voorstel alsook op het doen van een eerdere voorstel in het verleden dat onhaalbaar bleek op dat moment. Zijn met name de scholen nu wel bereid samen in 1 locatie maatwerk aan te bieden? Of vinden we het over onze grenzen heenstappen, het oude los te laten en samen door te stappen in iets nieuws te lastig.

In een stevig verdiepend vervolggesprek dat geïnitieerd wordt door wethouder Isabelle Vugs worden hier de nieren op geproefd.