Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 3 januari 2018

D66 blij met moestuintjes in de stad

Op initiatief van D66 wordt een extra impuls gegeven aan het groene karakter van de stad. Voor de aanleg van moestuintjes is een bedrag van 20.000 euro door de gemeenteraad beschikbaar gesteld te besteden in het nieuwe jaar 2018.

“Met moestuintjes kunnen kinderen zien waar hun eten vandaan komt, en wat er allemaal nodig is om dat allemaal te produceren”, legt D66 raadslid Jamila Bakkers uit, “Het is leuk en belangrijk dat kinderen in hun directe omgeving ervaren hoe de productie van gezond en duurzaam voedsel gaat.“

Het aardige van de moestuintjes is, zo geeft D66 aan, dat het ook bijdraagt aan het groene karakter van de stad. D66 raadslid Peter Vergers: “Wij zien namelijk dat er een significante daling is van het aantal inwoners dat van de natuur geniet in en om de stad. De stadsmoestuinen kunnen bijdragen aan het ombuigen van die trend. En makkelijker en meer met de natuur in contact te komen “.

Wie in de eigen buurt ook graag een moestuin wil hebben, kan hiertoe een initiatief indienen via de gemeentelijke website www.zoetermeer.nl/adoptiegroen.