Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 12 november 2017

D66 kiest voor investeren in de kwaliteit van de stad!

Begin november 2017 is door de gemeenteraad de begroting voor 2018 vastgesteld.

Hierbij een samenvatting van de bijdrage van D66 fractievoorzitter Cora Huijbens aan het begrotingsdebat.

 

 

 

Terugkijken

Voorzitter, We kunnen met voldoening vaststellen dat op de thema’s die D66 belangrijk vindt, tal van zaken in de afgelopen periode tot stand zijn gebracht.

Onderwijs en innovatie

 • ICT-onderwijs en -onderzoek in de stad komen steeds meer van de grond,
 • Er zijn meer integrale kindcentra gekomen
 • De aansluiting tussen opleidingen en arbeidsmarkt is verbeterd.

Duurzaamheid

 • In Palenstein realiseren we een aardgasloze wijk,
 • de verduurzaming van schoolgebouwen is ingezet,
 • de gemeente is overgestapt op groene stroom
 • en vervangt het wagenpark door elektrische voertuigen.

Natuur en Groen

 • We investeren meer in groen bijvoorbeeld in de Natuurtuin en we koesteren ‘groene linten’ in de stad en langs de Voorweg en Seghwaertse weg
 • we versterken de biodiversiteit.
 • en bouwen aan wijktuinen en stadsboerderijen als de Hof van Seghwaert en de Balijhoeve.

Gezondheid

 • Op het gebied van gezondheid en zorg leggen we steeds meer accent op preventie.

Cultuur

 • de vernieuwing van de bibliotheek,
 • de verbetering van het CKC
 • het toekomstbestendig maken van het Stadstheater.

Zoetermeer wordt daardoor steeds aantrekkelijker voor alle inwoners, wie je ook bent en wat je ook zoekt: of het nu gaat om een opleiding of een baan, een woning of een prettige buurt, een dag in de natuur of een avondje uit .

Lange termijn

Recent heeft de gemeente de ambitie uitgesproken om de stad uit te willen breiden met 10.000 woningen en door te groeien naar een inwoneraantal van 150.000.

Ook al eerder heeft D66 aangegeven dat zij met enige reserve naar deze groei van zo’n 20 procent kijkt. Wij zijn niet zo van het ‘van groot naar groter’. Maar meer van ‘van goed naar beter’.

Voor ons staat de kwaliteit van de samenleving voorop. We willen alleen groeien, als het onze stad ook echt beter maakt.

De groei mag niet ten koste gaan van het groen in de stad en de natuur om de stad. We willen geen grotere verkeersdruk en geluids- en luchtvervuiling.

We willen de 55.000 woningen die er nu al zijn verduurzamen. We willen een kwaliteitsimpuls in het stadscentrum met vernieuwing van het Stadhuisplein en het realiseren van de nieuwe plannen voor Markt en Dobbegebied.

Kwaliteit gaat voor D66 boven kwantiteit. En we willen alleen meer kwantiteit, als dat nodig is voor meer kwaliteit.

Komend jaar  

Onze ideeën en wensen voor het komend jaar gaan over onderwijs, samenspraak, duurzaamheid en gezondheid.

Onderwijs

 • We zijn enthousiast over de talentenacademie van Piëzo. Deze brengt kinderen in contact met een grote variëteit aan beroepsbeoefenaren. We willen kijken naar de mogelijkheden om het projec in meer wijken van de stad uit te rollen.
 • We willen graag concretisering van de plannen uit het regeerakkoord om de integratie van statushouders minder bij henzelf neer te leggen en hen daarin meer te begeleiden. Graag horen we hoe het college de nieuwe verdeling van verantwoordelijkheden gaat invullen.
 • D66 wil ook dat jonge kinderen eerder en meer in contact komen met cultuur. Vroeg kennismaken met sport gaat goed, maar met kunst en cultuur lukt dat veel minder. We vragen het college te verkennen hoe we op dit terrein stappen kunnen zetten.

Burgerinitiatieven en samenspraak

 • Gelukkig bestaat er voor burgerinitiatieven in Zoetermeer steeds meer ondersteuning. Met een initiatief kun je behalve bij de gemeente inmiddels ook terecht bij het Zoetermeerfonds en de Stadsambassade. Wij zijn daar enthousiast over. Ziet het college mogelijkheden om het Zoetermeerfonds een vervolg te geven?
 • Bij de samenspraak valt ons de variatie in de kwaliteit van de begeleiding vanuit de gemeente op. Samenspraakprocessen zijn natuurlijk niet ieders ding. Graag zouden we zien dat de gemeente de begeleiding van de samenspraak veel meer zou concentreren bij die ambtenaren die daar een specifieke aanleg en affiniteit mee hebben.

Duurzaamheid en groen

 • Begin dit jaar heeft een zonnepanelen actie plaatsgevonden van de provincie Zuid-Holland. De provincie heeft inwoners uitgenodigd voor een collectieve inkoop. Deze actie was een groot succes. Vooral veel Zoetermeerders deden hieraan mee. Graag willen we de mogelijkheid verruimen om aan zulke acties mee te doen. Daarom stellen we voor Zoetermeerders de gelegenheid te geven hiervoor bij de gemeente een lening af te sluiten.
 • Om onze klimaatdoelstellingen te halen, moeten we in de toekomst aardgas vervangen door elektriciteit. Veel nieuwbouw anticipeert hier nog niet op. Nieuwe woningen krijgen nog altijd een gasaansluiting. Wij willen maatregelen zien om bij nieuwbouw in te zetten op aardgas loos.

Last but not least: gezondheid

 • Bij schoolpleinen en speeltuinen wordt er nog volop gerookt. Dit zou anno 2017 eigenlijk niet meer moeten kunnen. Waar kinderen zijn, zou niet gerookt moeten worden. Ook niet langs sportvelden en bij kinderboerderijen. Laten we werken aan een rookvrije generatie! Wij vragen het college een plan op te stellen om dit soort plaatsen rookvrij te krijgen.

Om onze plannen en ideeën te concretiseren zijn door D66 moties ingediend.