Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 5 oktober 2017

D66 wil spoedig vervolg op ideeënmarkt

D66 kijkt al uit naar een spoedig vervolg op de ideeënmarkt waarbij bewoners met concrete ideeën bij de gemeenteraad terecht kunnen. “De bijeenkomst was zeer geslaagd,” aldus D66 fractievoorzitter Cora Huijbens, “ samen met burgers hele nuttige en mooie plannen voor de stad ontwikkelen. De dialoog tijdens deze markt was bijzonder inspirerend.” Als aan het aan D66 ligt, krijgt dit experiment een vervolg, zeker als dan vooraf nog meer bekendheid aan de ideeënmarkt kan worden gegeven.

Op de avond van 3 oktober was de raadszaal van het stadhuis daartoe voor de ideeënmarkt omgetoverd tot een echte markt. Achter statafels waren inwoners met hun idee of initiatief voor de stad te vinden. Met voorbeelden en schetsen in hun hand werden ideeën met grote passie aangeprijsd aan de aanwezige raadsleden.

De Stichting Kwaliteitsteam Buijtenpark was flink vertegenwoordigd op de markt. Dat sprak D66 raadslid Peter Vergers aan: “Deze natuurbeschermers willen fietspaden wat duidelijker scheiden van wandelpaden in de parken. Hun plan voor een openluchttheater aangelegd in de heuvels van het Buytenpark was ook interessant. En de onderzijde van Snowworld dient volgens hen meer met groen te worden aangekleed.”

Andere inwoners kwamen met een wens voor meer sport-en speelruimte. “Mensen van de Discgolf bepleiten grote uitbreiding van de huidige baan in het Van Tuijllpark van 9 naar 18 baskets, of zo mogelijk een nieuwe baan in het ruimere Westerpark. Ook werd gepleit voor meer drinkwaterpunten in de stad, bijvoorbeeld bij speelplekken voor de jeugd. “Dat kwam goed uit,” glimlacht D66 raadslid Jamila Bakkers, “want D66 heeft met een motie vorig jaar ervoor gezorgd dat het aantal drinkwaterpunten dit jaar fors wordt uitgebreid. Dus dit idee kon gelijk al in vervulling gaan.” D66 hoopt dat de andere ingebrachte ideeën ook even snel te realiseren zijn.