Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 5 oktober 2017

D66 blijft de parkeersituatie in de Hoven en Schouwenbuurt nauwlettend volgen

D66 heeft vragen aan het College gesteld over de parkeersituatie in de Hoven en Schouwenbuurt en daarbij speciaal aandacht gevraagd voor de zogenaamde nul uren zone. Dat betekent dat in de blauwe zone het kenteken moet worden ingevoerd en dat maar eenmaal per dag een  beperkt aantal uren gratis geparkeerd kan worden. Daarna is het altijd betalen. Eenvoudig te controleren en het doordraaien van de parkeerschijf behoort tot het verleden.
Het College heeft op vragen van D66 geantwoord dat die mogelijkheid kan worden meegenomen in het voorstel dat binnenkort naar de Raad komt. Om misverstanden te voorkomen heeft het fractielid Robert Schaafsma in de raadsvergadering van 2 oktober aan Wethouder Rosier nadrukkelijk gevraagd of dit een harde toezegging is. Dus dat dit zal worden overwogen als aanvullende maatregel. De wethouder heeft dit toegezegd.
D66 blijft dit nauwlettend volgen.