Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 5 oktober 2017

D66 betrekt bewoners bij evaluatie HOM

De gemeenteraad heeft opdracht gegeven voor een evaluatie van het proces rond de HOM. De komst van de Holland Outlet Mall zorgde de afgelopen jaren voor flink wat beroering binnen Zoetermeer. Met het terugtrekken van de initiatiefnemers werd het proces onverwacht stopgezet. “Wij willen dat ook de bewoners en winkeliers direct worden betrokken bij de evaluatie hoe het allemaal gelopen is,” legt D66 raadslid Willem Bos uit, “bewoners voelden zich al teveel buitengesloten. Dat gevoel moeten wij echt zien weg te nemen door hen deze keer van het begin af aan te betrekken bij de evaluatie.” In het raadsdebat heeft D66 daartoe een motie ingediend mede ondersteund door VVD, PvdA, GL en SP. Deze motie werd aangenomen. Op de publieke tribune waren de bewoners van de woontorens boven het Woonhart tevreden over de uitkomst.

Door D66 zijn ook een aantal kritische vragen geformuleerd die door het ingehuurde onafhankelijke onderzoeksbureau zullen worden meegenomen bij de evaluatie. “Het gaat ons om het leerproces, wat kunnen wij vooral leren van dergelijke majeure projecten voor volgende keren,” aldus D66 raadslid Paul Diederen, “hoe zorgen wij voor meer draagvlak en minder risico’s.“ Het evaluatierapport wordt eind dit jaar opgeleverd door het onderzoeksbureau.