Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 1 februari 2010

StemWijzer Zoetermeer online!

Weet u (nog) niet op welke partij u moet stemmen bij de aankomende gemeenteraadsverkiezingen? Maak dan gebruik van de StemWijzer. De StemWijzer bestaat uit een aantal stellingen. Deze hebben betrekking op de belangrijkste verkiezingsthema’s, zoals openbare orde en veiligheid, zorg en welzijn, verkeer en vervoer, burger en bestuur en jeugd en onderwijs. Door aan te geven of u het 'eens' of 'oneens' bent met een bepaalde stelling of daarover geen mening hebt, komt u uit bij de partij die het dichtst bij uw eigen voorkeur staat. U kunt aan één of meer stellingen ook extra gewicht toekennen. Aan het eind kunt u uw eigen stemgedrag vergelijken met dat van alle politieke partijen.

Het Instituut voor Publiek en Politiek (IPP) heeft de stellingen gemaakt op basis van de verkiezingsprogramma’s en inbreng van de politieke partijen die in Zoetermeer meedoen aan de verkiezingen. Groep Hop heeft besloten niet aan de StemWijzer deel te nemen.

Klik hier voor de STemWijzer >><?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />