Steun ons en help Nederland vooruit

D66 Zoetermeer

Nu vooruit!

D66: eindelijk aanpak omgeving Stadspark

De gemeenteraad heeft opdracht gegeven voor een evaluatie van het proces rond de HOM. De komst van de Holland Outlet Mall zorgde de afgelopen jaren voor flink wat beroering binnen Zoetermeer. Met het terugtrekken van de initiatiefnemers werd het proces onverwacht stopgezet. “Wij willen dat ook de bewoners en winkeliers direct worden betrokken bij de evaluatie hoe het allemaal gelopen is,” legt D66 raadslid Willem Bos uit, “bewoners voelden zich al teveel buitengesloten. Dat gevoel moeten wij echt zien weg te nemen door hen deze keer van het begin af aan te betrekken bij de evaluatie.” In het raadsdebat heeft D66 daartoe een motie ingediend mede ondersteund door VVD, PvdA, GL en SP. Deze motie werd aangenomen. Op de publieke tribune waren de bewoners van de woontorens boven het Woonhart tevreden over de uitkomst.